Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid

3 spår
10 min 36 sek

Sven Jonson, Nattligt tema, 1938. ©Sven Jonson / Bildupphovsrätt 2024

Halmstadgruppen bildades 1929 i Halmstad och bestod av de sex konstnärerna Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén. De förenades i ett gemensamt intresse för den moderna konsten och inspirerades av konstriktningar som kubism och surrealism. Efter 50 års sammanhållning sägs de vara en av de äldsta konstnärsgrupperna i världen.Halmstadgruppen var aktiv under en tid med stora samhälleliga förändringar, både teknologiska och ideologiska. Tidens förändringar påverkade också konsten. I 1920-talets Paris och Berlin samlades konstnärer från hela världen och omskapade konstens roll för all framtid. I Halmstad växte det fram en kulturell krets av unga entreprenörer, entusiaster och konstnärer, vilka var drivande i skapandet av Hallands museum. Genom Hallands konstförenings utställningar etablerade de en lokal konstscen, men spred också konst till Halmstadhemmen genom omfattande lotterier.Utställningen Halmstadgruppen – på rätt plats, vid rätt tid visar gruppens långa karriär och nära koppling till Hallands Konstmuseum skildrat genom verk ur museets samling.

Sven Jonson, Nattligt tema, 1938. ©Sven Jonson / Bildupphovsrätt 2024