Okänd inredningsarkitekt förslag till inredning, med vävnotor, tapeter, mattor, gardintyg mm.

Birgitta Hagnell-Lindén, vävda skisser till bonad för Halmstads järnverk, 1953. © Birgitta Hagnell-Lindén/Bildupphovsrätt (2022)

Märta Rinde-Ramsbäck, akvarellskisser och ullgarnprover till mattor, 1950-tal.

Olle Danielsson, vävkit med akvarellskiss.

Harriet Jensen, provlapp i flamskväv.

Vävda band i olika tekniker, längst ned vävkit till band till Brearedsdräkt.

3 min 2 sek

Att samla – Halländska Hemslöjden

1886 bildades Hallands Museiförening med målet att samla in spännande föremål från svunna tider och visa upp dessa för publik. Det är grunden till Hallands Konstmuseums samlingar, som växer varje år. Tack vare donationer, som Svea Larsons fond, har vi möjlighet att berika och komplettera samlingarna så att de bättre speglar vårt Halland, både dess historia och vår samtid.

Sedan 2011 heter vi Hallands Konstmuseum, och samlar i huvudsak på konst. Men i våra magasin finns mycket annat, till exempel stora textila samlingar. En väsentlig del av detta är Halländska Hemslöjdens arkiv som övergick till Hallands Konstmuseum 2014. Det mesta i lådorna på kortväggen kommer därifrån och är en liten del av den omfångsrika samlingen.

I den första lådan till vänster ser vi en okänd inredningsarkitekts vävnotor samt vävda provlappar till gardiner, mattor och möbeltyg, men även förslag på tapeter. I nästa låda Halmstadsfödda Birgitta Hagnell-Lindéns små vävda skisser till detaljer i en bonad för Halmstads järnverk. De vävdes 1953 då hon fortfarande studerade på Konstfack. Starka färger som blått, rött, orange och lila kontrasteras med svart i abstrakta kompositioner som kan föra tankarna till måleri.

Vi rör oss vidare till Märta Rinde-Ramsbäck som i 30-årsåldern flyttade till norra Halland och blev kvar där. Hon var en av grundarna till Fjäregruppen och lärare på Slöjdföreningens skola, nuvarande HDK. I lådan visas akvarellskisser samt ullgarnsprover till mattor utförda på 1950-talet. Färgskalan är något dovare och mönstren stramare än hos Hagnell-Lindén.

Textil konst har traditionellt sett varit mycket kvinnodominerad, men i lådan under finns akvarellskiss och tillhörande vävkit av Olle Danielsson. De går i blå toner och man kan urskilja teckningen av ett träd. I sin butik på Storgatan i Halmstad sålde Halländska Hemslöjden fram till 2011 mängder av sådana små Do-it-yourself-paket med mönster av olika vävare. Notan och garnet köpte man och skissen med färgprover fick man låna, ungefär som på ett bibliotek. Somliga motiv fanns att köpa i övriga Sverige, men många var speciellt framtagna för Halland.

Längst till höger finns två lådor, en mindre upptill och en lite större nedtill. Den lilla lådan innehåller en provlapp i flamskväv av Harriet Jensen. I lådan under ser vi tolv vävda band i olika tekniker. Längst ned finns en vävsats för band till folkdräkt från Breared.

Att samla – Halländska Hemslöjden

00:00:00 / 00:03:02