Brygghuset och Hörsåsstugan. Mellan dem anas Backstugan.

Odling vid Hörsåsstugan. I bakgrunden anas Backstugan.

2 min 58 sek

Hörsåsstugan och brygghuset

Namnet Hörsåsstugan kommer av att denna byggnad från början stod i Hörsås som ligger utanför Getinge i Halmstads kommun. Det exakta byggnadsåret vet vi inte men troligtvis byggdes stugan i början av 1700-talet. I denna del av Getinge socken fanns på den tiden stora kala ljunghedar, bevuxna med enris och enstaka träd. Så kan vi föreställa oss stugans ursprungliga omgivningar. 1923 köptes stugan för att bli en del av Hallandsgården och flyttades till sin nya plats, där den får representera en sydhalländsk gård.

Själva hustypen kallas ibland för högloftsstuga eller sydgötiskt hus och består av en ryggåsstuga i mitten och två så kallade loftbodar i vardera ände. Typiskt för byggnadstypen är den lägre byggnaden i mitten som har torvtak och de två högre byggnaderna på sidorna vars tak är täckta med halm. Speciellt med torvtak är att det lades på ett kraftigt byggt undertak som var beklätt med björknäver. Nävern användes som tätskikt och torven hade en värmeisolerande funktion och höll samtidigt nävern på plats. Torven lades i två lager som överlappade varandra.

Blickar vi uppåt mot taket på den mittersta delen ser vi ett takfönster en bit ifrån den höga skorstenen. Takfönstret är det enda fönstret i denna del av stugan och det släpper in dagsljuset bra i den annars ganska så mörka stugan.

När man kommer in i stugan möts man av en liten gång med ett stenbelagt golv. Dörröppningarna är låga. I stugans mittersta rum finns en öppen spisen, husets enda värmekälla. Bredvid den finns två väggfasta sängar där det hänger ett tygstycke framför. I rummet finns också väggfasta bänkar, ståndur, bord, hörnskåp och ett stort skåp i köksavdelningen. Vissa av möblerna är utsmyckade med målade blommor; rosor, vallmo och tulpaner. Vid stora högtider pryddes väggarna med bonadsmålningar. Motiven på dessa målningar var ofta hämtade från Bibeln.

De två sidorummen på huset kallas ibland för häbbare. Dessa användes endast under de varmare årstiderna eftersom de saknade värmekälla. Där fanns plats för vävstol, extra sängplatser och kistor som användes till förvaring. I de två sidorummen finns vindsutrymmen.

I anslutning till Hörsåsstugan ligger en mindre rödmålad byggnad täckt med torvtak som kallas för Brygghuset. Den kommer från samma plats som Hörsåsstugan och har använts för att brygga öl och brännvin och som tvättstuga. I huset kan man idag se tvättbaljor, tvättbrädor, klappträ med mera.

 

 

Hörsåsstugan och brygghuset

00:00:00 / 00:02:58