Norre port och ingången till Tivoliparken i Halmstad 1920. Foto: Hallands Konstmuseum

Stora Torg i Halmstad 1920. Foto: Hallands Konstmuseum

2 min 34 sek

Tillståndet i Halmstad vid tiden för bildandet av Halmstadgruppen

När Halmstadgruppen officiellt bildades 1929 var det i ett Halmstad som var i stor förändring. Dessa förändringar hade tagit staden och Halland från att vara ett av de fattigaste hörnen av Europa med massiv emigration till ett livligt industriellt nav med en framtid i ett begynnande folkhem. Under 1920-talet levde många invånare med minnen från en helt annan värld; en värld med svält och trångboddhet, med stora brister i demokrati och bildning.

Drömmen om en ljusare framtid var alltså ganska ny och stod på osäker grund när konstnärerna i den framtida Halmstadgruppen trädde in i 1920-talet. Årtiondet innehåll såväl bakslag som framgångar i stadens liv. Vid sidan av ekonomiska kriser, som drabbade både företag och anställda, syns flera satsningar på det gemensamma: 1922 uppförs Örjans Vall och 1925 Alevallen, 1925 invigs Friluftsmuseet Hallandsgården, på stora torg placeras Europa och Tjuren 1926, samma år som Röda Kvarn invigs, Fribergs häller upp sin första kopp kaffe 1923 och den blivande Halmkärven tar emot gäster från 1929 och Folkparken etableras 1927. Föreningslivet sprudlar under perioden och under 20-talet bildas Hallands Hembygdsförbund, Föreningen Gamla Halmstad, Folkdansens Vänner, Hallands Bildningsförbund och Halmstad Kammarmusikförening för att nämna några. Lägger man därtill in det unga 30-talet hittar man Hallands Spelmansförbund, Halmstads Teaterförening, Halmstads Naturskyddsförening samt en nystart av Hallands Konstförening 1932, året efter inviger man Hallands Museum. Perioden är en puttrande gryta av idéer, drömmar och engagemang.

Halmstad hade under det gångna århundradet vuxit radikalt. 1820 räknar man 1.611 invånare, och när 1920 står för dörren är man drygt tiodubblerade till 18.409 personer. Den stora förändringen sker efter 1880, vilket gör att många halmstadbor föddes i en bondby med ståndsriksdag och husaga, och lever som 50-åringar i en modern stad med el och rösträtt, samt begynnande semester, flygplats och experiment med TV-sändningar strax framför sig.

Tillståndet i Halmstad vid tiden för bildandet av Halmstadgruppen

00:00:00 / 00:02:34