Krafsagården

Vid Krafsagården finns sommartid ett populärt café.

2 min 44 sek

Krafsagården

Tanken med hela friluftsmuseet är att det ska ge en känsla av en stor jordbruksanläggning med boningshus och olika ekonomibyggnader. Hallandsgården har två olika exempel på boningshus, ett från norra Halland och ett från den södra delen av landskapet

Krafsagården kallas denna långa rödmålade gård som representerar norra Halland. Den kommer ursprungligen från Valinge socken som ligger norr om Varberg. Gården byggdes omkring år 1800 av välbärgade bönder. Byggnadstypen kallas för långloftstuga och taket är halmtäckt.

Byggnaden användes som boningshus fram till slutet av 1800-talet. Efter det användes nedervåningen till tvättstuga och grishus. Och på övervåningen förvarades spannmål.

1923 flyttades byggnaden till Hallandsgården. Krafsagården skulle bli hjärtat i friluftsmuseet, vilket medförde att huset förändrades på flera sätt. Inte bara skulle grislukt och smuts bort; den utvändiga träpanelen huset hade monterades ned så att de ålderdomliga timmerstockarna kom fram. Också husets avträde, det gamla utedasset som hängde i ena hörnan, togs bort. Det var inte all historia man ville exponera för besökarna!

Uthusen till Krafsagården kommer ursprungligen från Haverdal som ligger norr om Halmstad. I Valinge där Krafsagården låg fanns inga ekonomibyggnader i bra skick utan man köpte in två byggnader från Haverdal som flyttades till Hallandsgården.

Ladugårdslängan innehåller stall, förrådsrum, drängkammare och ett större utrymme som idag används som utställningslokal på somrarna. Loglängan innehåller en stor loge och en redskapsbod med ett loft ovanpå alltihop.

Krafsagården och ekonomibyggnaderna har stråtak av halm. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över – man fick ett förträffligt restmaterial som kunde användas till takläggning. Halmtak förekom oftast i jordbruksbygder, medan vasstak var vanligt vid kuster och sjöar.

Det typiska sydsvenska halmtaket byggs upp av buntar med halm som läggs i flera lager över varandra med rotändan nedåt. Halmen binds vid slanor eller läkt som vilar på takets åsar. Överst på taket vid nocken ligger lös halm.

Krafsagården har inhyst kafé sedan det flyttades hit och än idag kan man avnjuta kaffe, våfflor, glass och andra godsaker här.

 

 

Krafsagården

00:00:00 / 00:02:44