Olle Bærtling, Gränsland, 1940, ©Olle Baertling/Bildupphovsrätt (2019)

Ulla-Stina Wikander, Jag orkar inte mer, utan årtal, ©Ulla-Stina Wikander

3 min 1 sek

Gränsland – introduktion

Vad är konst? Frågan har stötts och blötts i århundranden, och försöken till svar har varierat och kommer säkert att fortsätta göra det. Vi har dykt ned i Hallands Konstmuseums samlingar, som består av allt från målningar och skulpturer som nog de allra flesta skulle betrakta som konst till arkeologiska skärvor och bruksföremål. Här ser ni en tidig målning av Olle Baertling, ett abstraherat men föreställande landskap sett från ovan. Färgerna är uppskruvat kontrasterande med ett starkt blått hav och gulgrönt land. Till vänster om målningen finns Ulla-Stina Wikanders skulpturala installation i tre delar. Verket består i grunden av en boxboll, boxhandskar och boxningskängor. De har klätts in i korsstygnsbroderier som konstnären samlat in. De föreställer kvinnor i 17- och 1800-talskläder. Verket heter ”Jag orkar inte mer” och handlar om mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor. Det består av föremål tillverkade på fabrik för att kunna användas till kampsport. Men de har transformerats till att bli konst genom att konstnären klätt in dem med korsstygnsbroderi, som traditionellt varit en kvinnlig, och icke-aggressiv syssla.

I en monter vid den bakre väggen finns ett hundratal keramikföremål. De kan ses som ett tvärsnitt från våra samlingar och ger en realistisk upplevelse av hur det ser ut i våra magasin. Framförallt under 17- och 1800-talen fanns i Halland många krukmakare. Länet har gott om bra lera och traditionen lever kvar än idag. Många av faten är vackert dekorerade med djur och figurer, vilket var speciellt för Halland och knyter an till bonadsmåleri. De flesta skulle nog snarare benämna detta konsthantverk, liksom korsstygnsbroderierna på Ulla-Stina Wikanders boxboll.

Inför urvalet ur samlingarna som nu visas har vi arbetat med det övergripande temat ”Gränsland”, vilket också är titeln på Baertlings målning. Det anknyter till Hallands historia som ömsom danskt, ömsom svenskt – ständigt nära en nationsgräns. Men ”Gränsland” kan också stå för att konstbegreppet inte kan begränsas av tydliga och skarpa gränser. I utställningen finns fyra avdelningar; ”Det visuellt märkvärdiga”, ”Konst och vetenskap”, ”Halland” och ”Att samla”, men gränserna däremellan är också flytande.

Vårt utforskande av våra samlingar och konstbegreppet har bara börjat och vi ser fram emot fortsättningen. Vad är konst för dig? Och varför?

Gränsland – introduktion

00:00:00 / 00:03:01