Backstugan

Stora scenen sedd från Krafsagården.

2 min 24 sek

Backstugan och stora scenen

Denna rödfärgade knuttimrade stuga med torvtak kommer från Drängsered i Hylte kommun och byggdes 1836. Den kallas för Backstugan och är ett exempel på en fattigmansbostad från den halländska landsbygden. Från början bestod stugan endast av ett rum. Under perioder har det bott sex personer, registrerade som fattighjon, i stugan när den låg i Drängsered. Den mindre tillbyggnaden vid ingången gjordes någon gång efter att stugan flyttats till Hallandsgården år 1923.

När stugan flyttats till Hallandsgården bestämde fabrikör Alfred Wallberg, som varit med och grundat friluftsmuseet, att en av hans före detta arbeterskor från tegelbruket på Slottsmöllan skulle få bo i Backstugan. Därav kom det sig att Nelly fick flytta in där på 1920-talet. Hennes efternamn finns inte dokumenterat men hon fick rollen som vaktmästare och ”sagogumma” på området och än idag finns det några som minns henne.

Centralt på friluftsmuseet, i sluttningen rakt nedanför Krafsagården med caféet, ligger det senaste tillskottet på Hallandsgården – stora scenen. Scenens sluttande, solfjäderformade tak står på stolpar. Den bakre väggen är helt i glas, för utsikten över Halmstad ville man inte skymma mer än nödvändigt. Byggnationen är inspirerad av äldre scener, rotundor och paviljonger från 18- och 1900-talen. Men den är inte, som de flesta andra husen här uppe, en äldre byggnad hitflyttad från annan plats. Scenen uppfördes ny 2008 i samarbete med Halmstads kommun, då man saknade en fast plats att fira Sveriges nationaldag den 6 juni.

I sluttningen ner mot scenen fanns plats för att flera tusen besökare ska kunna ta del av detta och andra större evenemang. Scenen blev på detta sätt ett komplement till den äldre dansbanan, som också har en mindre scen, men sämre tillgänglighet för de största publikmängderna. Friluftsmuseet saknade bra möjlighet att skydda sina besökare för stark sol och regn. Därför har scentaket ofta också fått stå som skydd för hantverkare och workshopdeltagare, och inte sällan andra besökare som bara vill hålla sig undan vädrets växlingar en kort stund.

 

Backstugan och stora scenen

00:00:00 / 00:02:24