Johan Hallberg, Maria Hallberg och barn okänt årtal

2 min 4 sek

Makarna Hallbergs fotoateljé

I montern mitt i rummet ligger en stor samling ateljéfotografier av stundtals ganska privat karaktär. Några av dessa är signerade ”Hallberg”, ett namn som för den intresserad av Halmstads lokala fotografiska historia är väl känt.

Fotografen Johan Hallberg öppnade ateljé i eget namn redan 1897 och var aktiv under första halvan av 1900-talet. Men han var inte ensam om att driva den framgångsrika verksamheten. Hans hustru Maria Hallberg, själv aktiv fotograf, stod tillsammans med honom för arbetet i familjens företag. Att deras produktion mestadels kom att signeras av honom, kan nog hänvisas till den tidens traditioner. Själv är han på ålderns höst tydlig med hustruns insats när han berättar om sin arbetskamrat: ”Fotograferingarna under dagen skötte min hustru och jag gemensamt, varjämte min hustru svarade för retuschavdelningen. Min hustru skötte dessutom hushållet och jag skötte på nätterna all framkallning samt dessutom fotograferingar även nattetid.”

1800-talet är på många sätt vårt mest omvälvande århundrade, även om mycket av de ålderdomliga traditionerna levde vidare in på 1900-talet. Kvinnans plats i samhället var fortfarande mycket begränsad när det kom till rättigheter i både politiken och yrkeslivet. Men den framväxande yrkeskåren av fotografer blev på många sätt pionjärer. Bland de 42 kända verksamma fotograferna i Halmstad under sent 1800-tal kan vi konstatera, att 10 var kvinnor. Selma Angel och Rosalie Sjöman är centrala namn i stadens fotografiska historia. Och precis som hos paret Hallberg, kan vi ana flera aktiva kvinnliga fotografer dolda bakom sina makars namn. Eller som i fallet med Anders Johan Hagnell, där hans systrar Amanda Sofia och Anna Carolina var verksamma i firman.

Makarna Hallbergs fotoateljé

00:00:00 / 00:02:04