Jerker Andersson, Skrea Backe, Phone Diary 2022 ©Jerker Andersson/Bildupphovsrätt (2023)

Frida Johansson, "Verk 1988–2011, motiv: klippan" ©Frida Johansson/Bildupphovsrätt (2023)

3 min 4 sek

Fotografi idag

Fotografering idag skiljer sig, kortfattat, väldigt mycket från fotografering i mitten av 1800-talet. Från känslig, tung och svårbemästrad utrustning och framkallning, till dagens ständigt närvarande möjlighet att föreviga vår omgivning i både rörlig film och stillbilder. Bilder som i samma stund de tas, kan spridas till allmän beskådan över hela planeten jorden. Fotografiet, som i början ersatte behovet av målade porträtt, är idag fullt av funktioner i vår vardag. Vill vi minnas något enkelt, kanske ett pris på en vara, eller ett citat från en föreläsning, så tar vi ett foto. Våra lättillgängliga kameror ersätter i mycket pennan och blocket. Kameran ersätter stolen när vi skall titta upp ovanför den högt placerade hyllan. Vad betyder dagens kamera för oss? Dagens professionellt aktiva fotografer har en annorlunda konkurrens än 1800-talets. Ett foto kan nästan alla ta. Tekniken har demokratiserats. Men vet alla vad som gör en bild värd att visa? På sociala medier pumpas foton ut och ifrågasätts. Bör vi sprida bilder på våra barn? Vem äger rättigheten till konstverket som syns i rutan? Behöver alla verkligen se vad du åt till lunch? Är bilden verkligen äkta, eller har den manipulerats?

Fotografen Jerker Andersson har i sin serie Phone Diary ägnat sig fullt ut åt dagens tillgängliga fotografiska teknik, och använt kameran i sin telefon. I utställningens fotografier, hämtade ur bildserien mellan åren 2013-2022, har han förbisett den enkla kamerans eventuella brister och låtit ögonblicket styra; stunden och fantasin i motivet. Bilderna fångar former i landskapet, som däckspår och växtsiluetter, snarare än att de eftersträvar att vara dokumentära.

Fotografen Frida Johansson har i sin bild ”Verk 1988–2011, motiv: klippan” använt sig av verkligheten som manipulation. Ett äldre fotografi, hämtat ur familjens album, har förts med till den geografiska plats där fotot en gång tagits. Frida håller upp en papperskopia av fotografiet mot horisonten så att dåtid smälter samman med nutid, och tar ett nytt foto. En slags levande collage inför våra ögon; ett bildmontage som kopplar historien till samtiden.

Vägen mellan Carl O Schéle och Phone Diary kan ses som lång och föränderlig. Men är, på liknande sätt som Frida Johanssons montage, bara två spegelbilder av det mänskliga: Önskan om att fästa ett ögonblick, ett minne, i bevarad form för framtiden.

Fotografi idag

00:00:00 / 00:03:04