Lotta Antonsson, Paths of Inner Power, 2019, samt till vänster på väggen OCEAN, 2016, ©Lotta Antonsson

1 min 48 sek

Spegelinstallation

Spegelinstallationen Paths of Inner Power består av sju spegelpodier som är konstruerade enligt den matematiska formeln Fibonnaccis talföljd, som också är grund till det gyllene snittet. Den finns naturligt representerad i naturen, bland annat i hur snäckor är uppbyggda. Podiernas placering och höjd är enligt denna medeltida formel och följer snäckans spiral.

I speglarna ser vi också oss själva i rummet och blir bokstavligt talat påminda om vår blick.

Utplacerade på podierna finns ametister, sjöborrar, kristaller, en nautilussnäcka samt en bearbetad bok med ett fotografi av en hand. Handen är en av de mest symboliskt laddade kroppsdelarna och enligt Aristoteles ”redskapens redskap”.

Ädelstenar och kanske särskilt ametister har länge fascinerat Antonsson utifrån dess påstådda inneboende krafter och energier. Ametistens utsida är ganska kraftig, svart och inte särskilt vacker, men den intensivt lila insidan har sedan det forntida Egypten haft en stor lockelse för människan. Inte bara för sin skönhets skull, utan också för att den ansågs stimulera andlig utveckling och skydda mot det onda. Färgen bryts dock ned successivt när stenen klyvs och den attraktiva insidan utsätts för ljus och syre. I en kemisk process bleknar ametisten sakta bort.

Precis som fotografiskt material.

Spegelinstallation

00:00:00 / 00:01:48