Halländska fotohistorier

4 spår
10 min 43 sek

Gillis Häägg. Det sista grässtrået, 1970-tal ©Gillis Häägg

Hallands Konstmuseum har genom åren samlat och förvärvat ett rikt material av fotografier. Samlingen sträcker sig från 1847 till nutid. I utställningen Halländska fotohistorier har vi valt ut guldkorn ur vår bildsamling av exempelvis Selma Angel, Severin Nilson, Carl Johan Berggren, Lotta Antonsson, Gerry Johansson, Marie Andersson och Lennart Olson.